Za hosting děkuji firmě WEDOS (IČO 28115708)

neomezený datový prostor, počet databází, traffic, subdomén 3. řádu; registrace domén 2. řádu; email; HTTPS; IPv6; PHP 5.4 a MySQL 5.5; CRON; Firewall; mod_rewrite; htaccess; ...

Kirchhoffovy zákony

1. Kirchhoffův zákon

První Kirchhoffův zákon je o zachování elektrického náboje v elektrickém obvodě, protože elektrický náboj se nemůže nikde hromadit, vznikat či zanikat, ale pouze obíhat nerozvětveným elektrickým obvodem. Velikost elektrického proudu v elektrickém nerozvětveném obvodě je ve všech místech stejná.

Pokud je elektrický obvod rozvětvený, elektrický proud se rozdělí dle poměru jednotlivých odporů. Místo rozvětvení se nazývá uzel. Na druhém uzlu se opět elektrické proudy spojí do původní velikosti elektrického proudu

1. Kirchhoffův zákon zní: "Součet všech elektrických proudů do uzlu vstupujících a vystupujících se rovná 0"

2. Kirchhoffův zákon

Druhý Kirchhoffův zákon je o zachování elektrické energie. Na každém prvku elektrického obvodu vzniká určitý úbytek napětí vlivem elektrického odporu. Ten se vynásobí s elektrickým proudem protékající elektronickou součástkou a násobí se časem působení, vznikne elektrická práce což je přemisťování elektrického náboje.

Pokud elektrický náboj urazí dráhu celým elektrickým obvodem (od zdroje elektrického napětí přes elektronické součástky zpět ke zdroji elektrického napětí je práce nulová, protože se elektrický náboj vrátil na místo počátku). Dráze, kterou urazí elektrický náboj se říká smyčka.

2. Kirchhoffův zákon zní: "Součet svorkových úbytků napětí na spotřebičích je rovno elektromotorickému napětí zdroje"

 

Související články a články s podobnou tematikou (Viz. také)

Podle legislativy České republiky (vyhláška 50/1978 Sb.) ZAKAZUJE, jakékoliv práce na elektrickém zařízení (projektování, vnitřní zapojování, měření, připojování k síti, opravy,...) osobám BEZ elektrotechnické kvalifikace. Práce na elektrických zařízeních (elektrických strojích a přístrojích) je práce na VYHRAZENÝCH technických zařízeních.

Web Elektronika - mé hobby je v současné době na počátku vývoje, veškeré domnělé chyby, nedostatky a náměty na články či na technické vylepšení webu mi prosím pište na mail michal.kolesa@seznam.cz. Moc za Vaše připomínky a náměty na vylepšení webu Elektronika - mé hobby děkuji.

©Michal Kolesa; 2011-2012
Michal Kolesa Home Page; michal.kolesa@seznam.cz

Všechna práva vyhrazena; Kopírování zákázáno; Překlad do jiných jazyků povolen; Určeno jen pro studijní účely; Užití publikovaných textů jen na vlastní nebezpečí
Podmínky používání; Použitá literatura; Použitý software