Za hosting děkuji firmě WEDOS (IČO 28115708)

neomezený datový prostor, počet databází, traffic, subdomén 3. řádu; registrace domén 2. řádu; email; HTTPS; IPv6; PHP 5.4 a MySQL 5.5; CRON; Firewall; mod_rewrite; htaccess; ...

Elektrický odpor a elektrická vodivost

Žádný materiál není tak dobře elektricky vodivý, aby toku volných elektronů či iontů nekladl do cesty překážky. Fyzikálně se této veličině říká elektrický odpor a fyzikální jednotka je Ohm.

Elektrický odpor je poměr elektrického napětí v čitateli zlomku a elektrického proudu ve jmenovali zlomku.

Převrácená hodnota elektrického odporu se nazývá elektrická vodivost a jednotka je Siemens.

Vodiče, nevodiče, polovodiče

Látky, které vedou elektrický proud bez větších problémů se nazývají vodiče. Jsou jimi nejčastěji kovy. Nejlépe vede elektrický proud stříbro, ale pro jeho drahost se užívá jen výjimečně. Pro běžné použití se užívá nejčastěji měď a hliník.

Látky které elektrický proud vedou s velkými potížemi nebo nevedou vůbec se nazývají nevodiče nebo izolanty. Nejčastějšími izolanty jsou plasty, keramika.

Existují i látky, které vedou elektrický proud jen někdy, např. jen při zvýšení teploty, osvětlení, od určitého elektrického napětí (elektrického pole) a dalších vlivů a ty se nazývají polovodiče. Nejužívanějšími polovodiče jsou křemík a germanium.

Elektrická odpor elektrického vodiče

Každý elektrický vodič má nějaký elektrický odpor, protože neexistuje dokonale vodivý elektrotechnický materiál. Pro elektrické vodiče se nejčastěji používají materiály měď s 56 Siemensy a hliník s 36 Siemensy.

Na elektrický odpor vodiče má vliv z jakého je materiálu (měď, hliník), jeho délka a jeho průřez.

Elektrický odpor roste s délkou elektrického vodiče, ale snižuje se s větším průřezem elektrického vodiče.

Teplotní závislost odporu

Na elektrický odpor má vliv ještě teplota elektrického vodiče. Když teplota stoupá tak i stoupá elektrický odpor. Jev se jmenuje teplotní závislost odporu

Přechodový odpor

V místech, kde se stýkají 2 elektrické vodiče, např. ve svorce, na přípojnici vzniká tzv. nežádoucí přechodový odpor. Je způsoben tím, že 2 materiály na sebe přesně nedoléhají, protože jejich povrch není nejlépe rovinně opracován (ve strojařině se tomu říká drsnost povrchu) nebo mezi dvěma elektrickými vodiči je jiný materiál s jinou elektrickou vodivostí (ve velkém množství případů menší). Např. měděný elektrický vodič a kabelové oko z hliníku, ocele, mosazi, či jiného technického materiálu.

V místech nežádoucího elektrického přechodového odporu vzniká teplo a spoj se zahřívá a pokud je v blízkosti hořlavý materiál, může vzniknout i požár. Proto je nutné dbát na to, aby byl nežádoucí elektrický přechodový odpor co nejmenší, to znamená např. chránit spojení vodičů před korozí, řádným a pravidelným dotahováním svorek (zvláště u hliníkových elektrických vodičů).

Velikost přechodových odporů se měří elektrickým měřícím přístrojem zvaným miliohmetr.

Rezistor

Existuje elektronická součástka, která odpor v elektrickém či elektronickém obvodě vytvoří. Tato elektronická součástka se nazývá rezistor. Někdy se lidově rezistoru říká jen odpor, odporník, předřadník (hlavně v souvislosti s voltmetrem).

 

Související články a články s podobnou tematikou (Viz. také)

Proudová hustota

Podle legislativy České republiky (vyhláška 50/1978 Sb.) ZAKAZUJE, jakékoliv práce na elektrickém zařízení (projektování, vnitřní zapojování, měření, připojování k síti, opravy,...) osobám BEZ elektrotechnické kvalifikace. Práce na elektrických zařízeních (elektrických strojích a přístrojích) je práce na VYHRAZENÝCH technických zařízeních.

Web Elektronika - mé hobby je v současné době na počátku vývoje, veškeré domnělé chyby, nedostatky a náměty na články či na technické vylepšení webu mi prosím pište na mail michal.kolesa@seznam.cz. Moc za Vaše připomínky a náměty na vylepšení webu Elektronika - mé hobby děkuji.

©Michal Kolesa; 2011-2012
Michal Kolesa Home Page; michal.kolesa@seznam.cz

Všechna práva vyhrazena; Kopírování zákázáno; Překlad do jiných jazyků povolen; Určeno jen pro studijní účely; Užití publikovaných textů jen na vlastní nebezpečí
Podmínky používání; Použitá literatura; Použitý software